Esra Aktan ile Online Diyet

KVKK Açık Rıza Beyanı

Kişisel Verilerin Korunması İşlenmesi Hakkında Açık Rıza Metni

Uzman Diyetisyen Esra AKTAN tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında hazırlanmış olan “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Müşteri Aydınlatma Metni” metninin tamamını okudum, anladım ve hangi kişisel verilerimi ne şekilde işlediği ve açık rızamı dilediğim zaman herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın geri alabileceğim hakkında bilgi sahibi oldum.

Bu kapsamda Aydınlatma Metni içeriğinde açık rızamın alınması gerektiği belirtilen işleme faaliyetleri için; kişisel verilerimin belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla, gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilerek işlenmesine ve belirtilen kişilere aktarılmasına özgür irademle onay verdiğimi, Uzman Diyetisyen Esra AKTAN tarafından bu işleme faaliyetleri hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış olarak bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.

Uzman Diyetisyen Esra AKTAN tarafından Aydınlatma Metni içerisinde yer alan kişisel verilerimin sadece kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına aktarılmasına açık rıza verdiğimi kabul ve beyan ederim.

Şimdi Arayın

Randevu Alın

WhatsApp

Randevu Alın